Eestis ja Järvamaal asuvate spordirajatiste registriga on võimalik tutvuda Eesti spordiregistri kodulegeküljel.

Viide Järvamaa spordirajatistele: http://www.spordiregister.ee/ehitised.php?maakond=5.

Viimased artiklid

Scroll to top