Kui eelmisel aastal mindi spordiklubide moodustamisel sundpoliitikale, siis jäi ka meie maakonna kergejõustik sundseisu. Klubide moodustamiseks anti käsk kõikjal üle Eestimaa. Maakonnad ei võtnud kuidagi vedu, sest see käik tundus pisut ajast ette ruttamisena. See, et meil kergejõustikuklubi polnud, raskendas võistlemist - vabariigis ei peetud võistkondlikku arvestust ja võistluste osavõtumaks oli 2-3 korda kõrgem.

Ka meie maakonnas sündis kergejõustikuklubi sundolukorra, mitte elust enesest väljakasvanud vajaduse tõttu. Nii kutsutigi 12. detsembril läinud aastal Säreveres kokku maakonna kergejõustikuhuvilised. Arutati klubi vajalikkust ja selle loomisest tulenevaid probleeme. Tulevasse klubisse registreerus sel korral 25 inimest. Registreerusime ka Eesti Kergejõustiku Liidu mitteametlikuks liikmeks, et saaksime juba talvel võistelda.

Palusime oma liikmeil mõelda loodavasse klubisse kuulumise põhimõtete, tegevuse eesmärkide, rekvisiitide, rahaliste vahendite, liikmete õiguste ja kohustuste üle jne. 14. mail oli aeg nii küps, et tuldi taas Türil kokku ja moodustati Järvamaa kergejõustikuklubi "Järvala", võeti vastu klubi põhikiri. Klubi "Järvala" sündis 1991. aastal kell 20.40 Türi 2. Keskkoolis. Asutamiskoosolekul oli kohal 14 klubi liiget. Ettekande ja põhikirja arutamise ja vastuvõtmise järel moodustati ajutine klubi juhtimise töögrupp, kes peab klubi registreerima maavalitsuses. Töögrupp juhib klubi tööd seni, kui üldkogu valib uue koosseisu. Klubi juhtorganisse valiti Risto Otstavel Tartu üliõpilaste esindajana, Deivi ?adeiko-Jäärats Tallinnast, Toivo Evardi Paidest, Leonhard Soom Türilt, Veiko Valang Säreverest, statistik-kroonikapidajaks Viktor Kapp ja sekretäriks Liina Molotovskaja Paidest.

Miks just "Järvala"? Pakuti ka teisi nimesid. Viktor Kapp leidis arhiivimaterjale sirvides, et enne viimast sõda taheti spordiselts "Järvapojad" järglasena luua "Järvala", kus ka naised saaksid osaleda. Nii peeti "Järvala" nime klubile sobilikuks, lühendina JKK "Järvala".

Kergejõustikuklubi tööd kontrollib revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad Gunnar Kirsipuu (esimees), Jüri Järvik ja Indrek Vahtra.

Pärast klubi registreerimist ja põhikirja kinnitamist Järva Maavalitsuses hakatakse klubi liikmeiks võtma nii üksikisikuid kui ka kollektiive. Liikmemaks suurus on kuni 14-aastastele noortele 3 rubla, täiskasvanuil 10 rubla, kollektiivliikmeil 60 rubla aastas.

Klubi on nõus toetama 3-4 sponsorit, kelle nimed avaldame pärast klubi ametlikku registreerimist. Praegu on Järvamaa spordiosakond sponsorina eraldanud 4000 rubla.

Miks see klubi nii valuliselt sündis? Klubi eesmärgiks on maakonnas mitmekülgse sportliku, meelelahutusliku ja kultuurilise tegevuse korraldamine, võistluste läbiviimine, maakonna esindamine üle-Eestilistel võistlustel. Liikmeiks võiksid olla kõik spordisõbrad lastest veteranideni. Sellisel spordialal nagu kergejõustik on väga raske organiseerida majanduslikku tegevust, et olla materiaalselt kindlustatud.

Kergejõustikuklubil "Järvala" oma ruume veel ei ole, kuid need leitakse kindlasti. Töögrupi esimeheks valiti Leonhard Soom, kes esindab klubi presidendi valimiseni, k.a. detsembris.

Järvamaa kergejõustikuklubi "Järvala" kohta saab informatsiooni telefonil 79-400 või Järva Maavalitsuse Spordiosakonnast.

Autor: Leonhard Soom

Allikas: Järvamaa Spordileht nr. 2 - juuni 1991

Viimased artiklid

Scroll to top