Leho Lugna (04. mai 1953 Paide), sporditegelane.

Lõpetas 1971 Paide 1. kk-i, 1983 ökonoomikainsenerina TPI ja 1986 juristina NL-i Siseministeeriumi Akadeemia. Harrastas Paide spordikoolis Elvi Maremäe, Arnold Selge ja Kaljo Prueli õpilasena korvpalli ning alustas seal tegutsemist ka korvpallikohtunikuna (vab. kat. 1978). Kuulus 1983-95 Korvpalliliidu presiidiumi, juhtis distsiplinaar- ja õiguskomisjoni. Oli 1984-93 Siseministeeriumi osakonnajuhataja asetäitja, välissuhete nõunik, ministri abi ja nõunik, 1993-98 Tallinna Panga haldusdirektor, 1993-97 ka juhatuse liige. A-st 1998 Eesti Ühispanga juhatuse liige ja administratsiooni divisjonidirektor.


Viimased artiklid

Scroll to top